Avtonomna produkcija teoretskih, političnih in umetniških praks, ki bi dodatno pluralizirali sceno. Kolektiv izhaja iz potrebe po neinstitucionalizirani, neprofitni in angažirani produkciji in izmenjavi znanja, ki prehaja v prakso.

Celoten portfolio

Ni nobenega dogodka