Živko Skvotec

Na vhodu v ROG zagledate pred seboj hišo. Vhod na desni strani. Potem stopnice in levo.

Lokacija prostora na zemljevidu

15

Maj 2014

Teoretska predavanja, okrogle mize, simpoziji, literarni nastopi, gledališče, filmsko izobraževanje, družbeno-politična aktivnost, bralni krožki

 • pleskanje
 • elektrifikacija prostora
 • osvetljava
 • ozvočenje
 • ogrevanje (montaža peči)
 • renovacija strehe
 • izolacija prostora
 • čiščenje
 • notranja oprema (omare, stoli, mize, pomivalno korito, …)
 • knjižnjica (več kot 1000 naslovov, ne kar nekih)
 • oprema za predvajanje video vsebin
 • priprava kurjave
 • estetska in funkcionalna osmislitev prostora (med drugim prilagodljivost za različne dogodke)

Avtonomna produkcija teoretskih, političnih in umetniških praks, ki bi dodatno pluralizirali sceno. Kolektiv izhaja iz potrebe po neinstitucionalizirani, neprofitni in angažirani produkciji in izmenjavi znanja, ki prehaja v prakso.

FB dogodki

Organizacija dogodkov:

PREDAVANJA
 • KAPITALIZEM IN CINIZEM

  Matej Rudolf, 22.1.2014 (53 obiskovalcev)

  »Ni več doba krutosti ali doba terorja, ampak doba cinizma, ki jo spremlja čudna pieteta.« Epohalna izjava Deleuza in Guattarija v Anti-Ojdipu, bo vodilo, ki nas bo peljalo od divjakov in barbarov v svet civiliziranega človeka z njegovim vse vedenjem, z njegovo uničujočo kritiko vsega, z njegovo slabo vestjo in resentimentom. Ter seveda z njegovim kapitalizmom. Tok pripovedi bo brez moraliziranja, če bo sreča, raje z nekaj filozofiranja in teoretiziranja.

 • SPINOZA IN ANARHIZEM

  Jernej Kaluža, 29.1.2014 (40 obiskovalcev)

  Izhodiščno vprašanje bo tokrat povsem praktično: »kako delovati v današnjem zmedenem trenutku?«. Spinozov odgovor bi se lahko glasil: »/.../hrani duha izključno z veseljem, ki je brez vsake žalosti.« Vendar ali je danes mogoče slediti temu načelu, brez da bi postali pri iskanju izključno »veselih srečanj« nadobudni neoliberalci ali veseli japiji? Zakaj in kako biti vesel navkljub navidezno popolni žalosti situacije? Ali ni to tako neprimerno kot smejanje na pogrebih? Ali se ne zdijo bolj smiselni odzivi jeza, negativnost in cinizem?

  Seveda vam povsem konkretnih, »ready made« odgovorov ne moremo obljubiti. Tovrstni odgovori bi bili namreč v nasprotju z nekakšnim anarhističnim spinozizmom, ki ga bomo skušali tekom predavanja razviti in katerega glavno načelo bi se lahko glasilo: »nihče ne sme nikomur vsiljevati mišljenja ali ukazovati delovanja«. Vendar ne gre za to, da bi spinozistični anarhizem zavračal teorijo in mišljenje v imenu svobode praktičnega delovanja, temveč skuša oboje utemeljiti; in to povsem trdno, ontološko in celostno, iz substance same. Toda ali je sploh mogoče izdelati konsistentno teorijo prakse, brez da bi ta sama postala avantgardno vsiljevanje mišljenja in delovanja? Bomo videli …

 • O VLOGI DOBRODELNIH ORGANIZACIJ PRI (RE)PRODUKCIJI REVŠČINE IN OPUSTOŠENJA

  Nataša Mrzel, 5.12.2014

  Na tokratnem SND predavanju bomo odkrivali mehanizme krotenja skozi slabo vest in z njo povezano ideologijo marljivosti. Preko analize delovanja nekaterih NGO-jev bomo pod drobnogled vzeli organizacijo produkcije ogroženih vrst in problematizirali sumljivost dostopnih podatkov o stanju »industrijskih ran« Zemlje. Ob tem bomo preizpraševali možnosti drugačnega delovanja in izgradnje neshizofrene drže v tem ciničnem svetu, kjer »stanje tesnobe« daje izgled, da smo v neadekvatnem srečanju tudi že sami s seboj.

 • BIONIČNI LJUDJE

  Martin Baraga, 12.2.2014 (35 obiskovalcev)

  Na tokratnem srečanju se bomo spoznavali s sodobnimi cyborgi. Natančneje si bomo ogledali obstoječo tehnologijo, ki se neposredno vgrajuje v naše telo. Pregled bo povzemal vse od umetnih organov in medicinske protetike do deep brain stimulation (čipi v glavi) ter EEG nadzorovane naprave (upravljanje z mislimi), od DIY biohacker-jev do vojaških robotov, od najnovejših raziskav do komercialno dostopnih naprav.

 • TRIKOTNIK SANJE IVEKOVIĆ IN VPRAŠANJE BRANJA

  Izidor Barši, 19.2.2014 (30 obiskovalcev)

  V prvem delu predavanja se bomo lotili analize dela z naslovom Trikotnik hrvaške umetnice Sanje Iveković. Ta analiza bo nekoliko samosvoja, poskušala bo namreč kar najnatančneje obravnavati omenjeno delo, pri tem pa se bo posluževala analitičnih postopkov, ki so lastni določenim mišljenjskim tradicijam, a bodo slednje ostale zamolčane. Zakaj je temu tako, se bomo vprašali v drugem delu predavanja, ko bo v ospredje postavljen problem samega branja, njegove motivacije, načinov, kako ga izvajamo, ter učinkov, ki jih proizvaja.

 • PREDAVANJE O NEČEMU

  Katja Čičigoj, 26.2.2014 (31 obiskovalcev)

  »Tukaj sem in ni kaj povedati. Če so med vami takšni, ki bi radi nekam prišli, naj grejo. V katerem koli trenutku. Kar potrebujemo je ... tišina. Toda to, kar je potrebno tišini je, da govorim naprej. Dajte katerikoli misli zagon, z lahkoto bo padla. A tisti, ki poganja in pognano proizvajata tisto zabavo, ki se ji reče diskusija. Diskusija diskusija. Jo bomo pozneje imeli? Saj lahko se preprosto odločimo, da ne bomo imeli ... diskusije. Kot želite. Toda zdaj so tukaj tišine in ... besede ... ustvarjajo, pomagajo ustvarjati te tišine. Ničesar nimam povedati in to povem in to je poezija, kakršno potrebujem.«

  (John Cage: Predavanje o ničemer)

  »In vedno velja, da ponavljanje vsebuje razliko znotraj istega gibanja (ne kot akcidentalno in zunanjo različico ampak kot svoje osrčje, kot bistveno različico, ki ga sestavlja, kot premestitev in preobleko, ki ga tvorita v vlogi razlike, ki je sama divergentna in premeščena.«

  (Gilles Deleuze: Razlika in ponavljanje)

  Prihajajoče predavanje ne bo predavanje o Johnu Cageu in ne bo predavanje o Gillesu Deleuzu. Prihajajoče predavanje ne bo predavanje o (ne)smislu v delu Johna Cagea in ne bo predavanje o ponavljanju v delu Gillesa Deleuza. Prihajajoče predavanje ne bo predavanje o ponavljanju v delu Johna Cagea in ne bo predavanje o (ne)smislu v delu Gillesa Deleuza. Prihajajoče predavanje ne bo predavanje o ponavljanju in ne bo predavanje o (ne)smislu. Prihajajoče predavanje ne bo predavanje o (ne)smislu in ne bo predavanje o ponavljanju. Prihajajoče predavanje ne bo predavanje …

 • BEHAVORIZEM IN KRMLJENJE ČLOVEŠKIH MAŠIN

  Igor Bijuklič. 5.3.2014 (30 obiskovalcev)

  »Čemu človeške mašine najbolje služijo?« Taka in podobna vprašanja si je zastavljal John B. Watson (1878-1958), danes sprejet kot ustanovitveni oče behaviorizma (1913), ene od poglavitnih smeri v moderni psihologiji. Na tovrstna vprašanja pa Watson ni skušal odgovoriti zato, da bi zadostil znanstvenemu spoznavanju, temveč da bi neposredno prispeval k tehnični rešitvi vprašanj in zahtev industrijske družbe in njenih procesov. V dobri uri bomo natančneje pogledali temeljne nastavke, teoreme in argumentacije iz Watsonovega dela Behaviorism (1930) in jih skušali razumeti v kontekst tedaj vznikajoče paradigme družbenega inženiringa.

 • ORIS KRITIKE FILOZOFIJE AVTENTIČNOSTI

  Matija Potočnik Pribošič, 19.3.2014 (38 obiskovalcev)

  Filozofija avtentičnosti morda ne obstaja, a zato njena kritika ni nič manj nujna. Večina obstoječih filozofskih tokov namreč vsaj implicitno privzema kriterij avtentičnosti kot veljaven, ne naključno, za to je kriva sodobna navezava na Kanta in problemsko polje transcendentalne filozofije, prav tej bomo očitali, da nujno ostaja zavezana kriteriju avtentičnosti, ki ga, ko ga povzdigne v metafizični kriterij, napravi določujočega za celotno problemsko polje metafizike. Kar sledi je podreditev metafizike teologiji, ter odprava programa razsvetljenstva skupaj s smotri racionalizma. V predavanju se bomo lotili kratkega orisa kritike avtentičnosti na primeru transcendentalne filozofije Gillesa Deleuza in izpostavili probleme, ki sledijo privzemanju napačnega kriterija avtentičnosti v metafiziki. Vsem, ki bodo predavanje zapustili neprepričani v zla fideizma in dobro nihilizma bo zagotovljeno povračilo vstopnine.

 • FILOZOFIJA IN PSIHOLOGIJA JOGE

  Julija Magajna, 2.4.2014 (27 obiskovalcev)

  Filozofija joge predpostavlja obstoj večne univerzalne zavesti, ki kot imanentni potencial pogojuje vse bivajoče. Različni načini bivanja so različne manifestacije skupnega imanentnega potenciala univerzalne zavesti. Ena izmed njenih manifestacij je tudi materialni svet, kamor joga uvršča tako fizično telo človeka, kot njegovo duševnost. Človeška duševnost je del materialnega sveta v kolikor se manifestira preko ponovljivih (ne)zavednih vzorcev imenovanih vrtti-ji ali vrtinci, ki so se izoblikovali kot zapisi vsega, kar je človek doživel tekom svojega bivanja. Ti krožno ponovljivi (osebni in kolektivni) vzorci pogojujejo zmožnost človeškega zaznavanja, razlikovanja, soočanja in delovanja, njegova zmožnost doživljanja in delovanja pa ponovno so-ustvarja in spreminja te vzorce. Človek tako postane ujet v navidezni brezizhodnosti krožnega vračanja lastne spremenljivosti.

  Praksa joge omogoča prehod v stanje univerzalne zavesti – v stanje bivanja onstran lastnih omejitev in neodvisno od materialnega sveta. V tem stanju neodvisnosti je človek zmožen zavestno spreminjati osebne in kolektivne (ne)zavedne vzorce, vplivati na njihovo ponovljivost in so-ustvarjati pogoje svojega bivanja.

 • NUJNOST IN AKTUALNOST REVOLUCIJE, PRIMER BOSNE IN SLOVENIJE

  Dimitar Anakiev, 9.4.2015 (23 obiskovalcev)

  Teoretiki neoliberalizma so takoj po zmagi nad stalinizmom razglasili »konec zgodovine«. Po vstopu Slovenije v neoliberalistično tvorbo EU so se slovenski teoritiki družbe znašli v ospredju reciklaže in kompostirinja marksizma. Nedavni množični upori v Sloveniji in še več uspeh delavske revoluciji v Bosni pri hitri mobilizaciji ljudstva in uničenja vseh oblastniških struktur so znova pokazali nezlomljivo moč naroda. Revolucija, kot vrhunec demokratičnega procesa družbenih sprememb, je spet dokazala svojo aktualnost in nujnost. Navaden človek, ki so ga poskušali pregnati z odra zgodovine, se je vrnil in spet pokazal svojo moč. O nujnosti in aktualnosti revolucije bo govoril Dimitar Anakiev, predsednik Združenja izbrisanih delavcev (ZID), skupine ljudi, ki se več kot 20 let bori z neoliberalistično kontrarevolucijo v Sloveniji.

 • LITERARNA (SAMO)TERAPIJA

  Žiga Velkavrh, 16.4.2014 (30 obiskovalcev)

  Fora je v tem, da je bil termin prost. Verjetno se strinjava, da je bolje, če je nekaj, kot če ni ničesar? Pozornost poslušalstva bo prisiljena prisluhniti literarni (samo)terapiji. Vabljeni na predavanje v sklopu Spoznavanja narave in družbe, ki ne bo temeljilo na »za rajo« nedostopni simbolistiki ali hermetizmu, niti ne bo seglo globoko v srce, dušo, če hočeš. Prav tako ne bo stimuliralo možganov v nedotaknjenih conah. Skratka, kdor pride to sredo, bo slišal predavanje. Kdor ne bo prišel, ne bo zamudil samo predavanja, ampak tudi druženje po njem.

 • IDEOLOGIJA IN BLAGOVNI FETIŠIZEM

  Uroš Gustinčič, 23.4.2014 (23 obiskovalcev)

  Splošna modrost pravi, da ima dandanes vsakdo svoje lastno subjektivno mnenje. Mnenje imajo celo nežive stvari: »Kaj menijo trgi?« glede tega in onega se na primer napol figurativno sprašujejo novinarji v časopisu. Za kolektivne načine mišljenja, čustvovanja in delovanja se običajno uporablja izraz ideologija. Tu hitro nastopi težava, ker marsikdo ne priznava da kaj takega sploh obstaja: Ideologij in kolektivov, hvala bogu, namreč ni, obstajajo samo v glavah, na primer glavah fanatikov. Sploh pa baje že živimo v brezrazredni družbi s povsem nevtralnim tržnim gospodarstvom, kjer vendar vlada enakost. Vsi smo lahko direktorji, lastniki in managerji, če ne drugega pa samih sebe. Pogledali bomo, kako nastane svet obrnjen na glavo: kako blaga postanejo kolektiv, ljudje pa konkurenčni posamezniki.

 • FILOZOFSKA ODLOČITEV IN ODSOTNOST SUBJEKTA FILOZOFIJE

  Aleš Rojc, 14. 5. 2014 (25 obiskovalcev)

  Predavanje se bo omejilo na prakso Badioujeve filozofije, ki se sicer na redkih mestih sklicuje na odločitev. Če je neka teorija odločitve v tej filozofiji prisotna predvsem tam, kjer so mišljeni njeni pogoji – »odločitev o neodločljivem« je tu tako rekoč drugo ime za subjekta oziroma neko ne-filozofsko misel –, pa nam glede odločitve kot dejanja filozofske misli preostane le neko spontano sklicevanje bodisi na okus, mnenje, filozofovo življenje in moralno integriteto ali kako drugo misel, ki si je v nekem trenutku nadela filozofska oblačila. Preizkusili bomo predvsem zadnjo možnost, ki Badiouja sooča z enim njegovih učiteljev, Louisom Althusserjem, ter formulo, po kateri bi lahko filozofsko izbiro razumeli kot »nadaljevanje politike z drugimi sredstvi«.

 • SAMOUREJANJE IN PORAJAJOČI POJAVI

  Simon Belak, 21.4.2014 (30 obiskovalcev)

  Predavanje bo poskus začrtanja genealogije »gravitacije« stvari in informacij – od prvih mest in iznajdbe pisave, preko industrijske revolucije, pojava korporacij, do interneta. Na vsakem izmed teh korakov bom zasledoval pojavljanje vznikle inteligence. Slednjo razumem kot porajajoče obnašanje samourejajočih sistemov, ki je robustno in zunanjemu opazovalcu bistveno neberljivo, a hkrati uklanja njegovo perspektivo. Asimetrija je posledica tega, čemur Heidegger pravi gigantsko: sublimna nepredstavljivost gromozanskega, kjer kvantiteta postane kvaliteta. Ta preskok je sam perspektivičen, saj je funkcija mreže vrednosti in mreže označevalcev. Narava tehnike je, da nepredstavljivo spreminja v predstavljivo, pri čemer pa vedno ostajajo vrzeli, slepe pege, ki se strukturirajo okoli izvorov moči in jih s tem zakrivajo. Tako smo vedno že v posthumnem stanju; odkar je človek človek, svet in sebe oblikuje preko in po drugih inteligencah. Davno pred tranzistorji in kiborgi so se te utelesile v inštitucije kot so trg, korporacije, gverilske mreže... To ni tehnokratska meta-pripoved, temveč poskus doslednega branja tehnik in orodji vladanja res kot tehnik in orodji, s celotnim kritično-teoretskim aparatom, ki temu pritiče.

 • POJEM IGRE V FILOZOFIJI GILLESA DELEUZA

  Anže Okorn, 8.9.2014

  “O igri kot povezovalnem pojmu Deleuzovih temeljnih konceptov, njegovi kreaciji in novi podobi mišljenja. O Deleuzovi razliki med človeško in samotno – božansko – idealno oziroma čisto igro. O razmerju Deleuzove akategorične misli in igrskih kategorij Rogerja Calloisa (agon, alea, mimicry, ilinx). O razdalji Deleuze – Derrida: Dis-tanz! O oživljanju igrivega pojmovnega lika: Mimika …”

  Povezava

 • KUGA IN SLIKARSTVO V 17. STOLETJU

  Andrej Pezelj, 22.9.2014 (35 obiskovalcev)

  Ne gre za predavanje o ikonografiji kuge. Ne gre za predavanje o zgodovini bolezni ali umetnosti. Gre za razmislek o ekstremnih oblikah diskurza, ki so vezane na kugo in slikarstvo in o njihovi vlogi pri formiranju discipline v monarhiji. Tako kot okužbe, se tudi slikarstva 17. stoletja ne more misliti brez policije.

 • TELO-CEDILO DOJEČE MATERE

  Pia Brezavšček, 29.9.2014 (69 obiskovalcev)

  Prvi pokazatelj shizofrenije je, da je površina preluknjana«, pravi Deleuze, ko govori o Artaudu. Telo-cedilo pa je tudi dimenzija, ki se razpre ob dojenju. Moje telo ni več (samo) moje telo, ob joku dojenčka ali misli nanj puščam. Površina telesa je predrta, izgubi površino, ki bi vase zapirala občutek enosti, »jaza«, kakor pri shizofreniku. Posledično je »sedaj celotno telo ena sama globina, ki odnaša, grabi vse reči v svojo zevajočo globino in tako predstavlja nek temeljni zasuk vase. Vse je samo še telo in telesnost. Vse je telesna zmes in vse je v telesu, drugo v drugem, ki se medsebojno predirata

 • SHIZO-KULTURA: KAKŠNA JE RAZLIKA MED ZAJCEM, KI JE VEDNO ŽE EDEN IN ISTI?

  Simon Smole, 6.11. 2014 (47 obiskovalcev)

  Lobotomy, lobotomy, lobotomy, lobotomy!
  DDT did a job on me
  Now I am sickie
  Guess I will have to break the news
  That I got no mind to lose.
  All the girls are in love with me
  I am teenage lobotomy.

  Slugs and snails are after me
  DDT keeps me happy
  Now I guess I will have to tell them
  That I got no cerebellum
  Gonna get my PhD
  I am a teenage lobotomy.

 • PSIHOANALITIČNA FANTASTIKA ALI RESNICA POD KRINKO FIKCIJE

  Žiga Velkavrh, 12.11.2014 (30 obiskovalcev)

 • ARHITEKTURA IN GENTRIFIKACIJA

  Rastko Pečar, 19.11.2014 (40 obiskovalcev)

  Poskusil bi povezati polje arhitekture s procesom gentrifikacije z namenom iskanja strategij upora. Gentrifikacija ali urbana prenova postaja tudi v našem prostoru sredstvo kontrole nad urbanim prostorom, prerazporejanj populacij, razlaščanjem in akumulacijo bogastva. Arhitekturo in gentrifikacijo bom povezal z oblastnimi tehnologijami varnosti, ki jih Foucault vpelje na predavanjih z naslovom Varnost, teritorij, populacija, in konceptom dolga, ki ga v knjižici Proizvajanje zadolženega človeka uvede Maurizio Lazzarato. Seansa se lahko konča z umetniškim dejanjem, ki bi zaradi povzročenih negativnih eksternalij vrednost tovarne rog obvarovalo pred prenovo.

 • KAJ JE BRUNO LATOUR?

  Jurij Smrke, 3.12.2014 (42 obiskovalcev)

  Predavanje na podlagi del, misli in organov francoskega sociologa, antropologa in filozofa Bruna Latourja. Predstavitev njegovih bistvenejših uvidov, vplivov ter komentar njihove relevantnosti za čas, prostor, kiborge, električne ovce, anarhiste, fukojevce, marksiste in domače živali.

 • ŽELJA IN NJENA POTENCIALNA POGOJENOST

  Julija Magajna, 10.12.2014 (30 obiskovalcev)

  V predavanju se bomo seznanili s konceptom želje razumljene kot težnje, ki se vedno že udejanja v samih zmožnostih delovanja in v procesu njihovega spreminjanja. Spoznali bomo v čem se želja razlikuje od potrebe in po čem se tendenca (težnja) loči od intence (namere). Zanimalo nas bo s čim je želja pogojena, poskušali bomo razumeti njeno vzročnost in njen potencial. Namen ukvarjanja s predstavljeno tematiko je ugotoviti, kako spreminjanje potencialne pogojenosti želje učinkuje v zmožnostih so-delovanja različnih načinov bivanja.

 • ODGOVOR NA VPRAŠANJE “KAJ JE RAZSVETLJENSTVO?” (FILOZOFIJA ZA ZAČETNIKE

  Marko Štempihar, 17.12.2014 (28 obiskovalcev)

  Kakšen pomen ima razsvetljenski »pogum vedeti« v časih množične demokracije in družbe potrošništva? (Še zlasti po (ob)sodbah in kritikah razsvetljenstva, ki so jih izrekli tako pomembni misleci, kot so Foucault, Adorno in Horkheimer.) Vednost je imela že od nekdaj pomembno mesto v človeških družbah: res je bila pogosto sredstvo vladanja (Foucault je zato govoril o vednosti oblasti), vendar pa je bila vselej in obenem tudi najbolj učinkovito orodje osvobajanja in izraz kreativnosti človeškega duha...

 • POSKUS TEORETSKE REARTIKULACIJE TELESA

  Jasmina Založnik, 14.1.2015 (35 obiskovalcev)

  Izhodiščno jedro predavanja je telo, cilj pa poskus ustvarjanje temeljev za filozofsko, ali celo bolje, za teoretsko reartikulacijo telesa.

  Da bi lahko orisala in artikulirala telo s pomočjo teoretskih premislekov in ne nazadnje tudi skozi empirijo, iščem načine prešitja med temi zastavki skozi motrenje osrednjih strukturnih sprememb v kapitalistični modalnosti.

 • LATOUROVA MANEGERSKA METAFIZIKA

  Nejc Slukan in Marko Luka Zubčić, 28.1. 2015 (45 obiskovalcev)

  Latourova metafizika, ki je do nedavnega večinoma informirala polje družboslovja in ki ga je preformulirala iz študije človeških skupin v poizvedovanje o vseh možnih oblikah skupkov, postaja marsikje polnopraven način filozofiranja. Znotraj vse bolj popularnega in vse bolj kritiziranega polja tako imenovanega spekulativnega realizma in objektno orientirane ontologije predstavlja enega občih toposov v odnosu do katerega se avtorji dotičnega gibanja definirajo. Pri nas smo razen Smrketovega nedavnega SND predavanja in prevoda Pandorinega upanja pri Kodi o temu slišali bore malo, zato velja o temu reči kakšno besedo več.
  Če bi morali na hitro okarakterizirati Latourovo misel, potem jo je bržkone najlažje postaviti kot protipol Heideggrovi. Gre se za neke vrste filozofsko teorijo meneđmenta, za tehniko, katere dejanska operativna vrednost je nekaj, kar je šele potrebno kritično pretresti. Vprašanje, ki si ga bomo zastavili je ravno to: kaj točno lahko odnesemo od Latourja, če sploh kaj, kar ne bi mogli dobiti drugje, in ali gre v njegovih centralnih tezah videti kaj več od navidez precej zdravorazumske teze, da moramo v neki situaciji upoštevati vse akterje, ki so vanjo vpleteni.

 • ZAPUŠČENO TELO, STANDARDIZIRANA FORMACIJA NEOLIBERALNEGA GLOBALNEGA KAPITALIZMA

  Nina Cvar, 11.2. 2015 (52 obiskovalcev)

  Že vsaj desetletje, začenši z besedilom Necropolitics Achillea Mbembeja, ki je bilo objavljenoleta 2003, se sodobna teorija sprašuje, kako je navkljub ti. biopolitičnem upravljanju možno, da se še vedno srečujemo s tako razširjeno množičnostjo smrti. Ne le, da je ob tem še posebno strašljiva krutost zadajanja smrti, ki vključuje specifično, standardizirano procesualnost, diskurzivno zakrito prek artificialne singularizacije, reducirane na psevdo lokalizirane geografske dogodke, zdi se, da je smrt zadobila status političnega koncepta, ki ga gre povezati z nečim, kar bi imenovala zapuščeno telo. Toda, za kaj pravzaprav gre pri zapuščenem telesu? V kakšni relaciji je slednje do golega življenja, do biopolitike in do nekropolitike, ki naj bi bila po Achilleu Mbembeju spričo globalne mobilizacije vojnega stroja in izrednega stroja kot normaliziranega pravila, ustreznejša za razumevanje in opis današnjih sodobnih družb.

 • PRESEČIŠČE FIZIKE IN FILOZOFIJE NA PRIMERU KVANTNE MEHANIKE – POSKUS DOUMETI NEDOUMLJIVO

  Tomo Mezgec, 4.3.2015 (32 obiskovalcev)

  Tole predavanje v okviru SND si je za svoj cilj izbralo ravno to, kar trdi podnaslov – gre namreč za nekakšen moj poskus, da se tako jaz kot zainteresirani poslušalci seznanimo z globokimi, daljnosežnimi problemi in vprašanji, ki jih kvantna mehanika sproža. Izkaže se, da so težave takega poskusa zahtevne na tako mnogih ravneh, da nas to lahko nemudoma potare ali pa – navdihne za iskanje možnih rešitev, interpretacij in pogledov.

 • OPOMBA H KOLORARIJU 49. PRAVILA II. DELA SPINOZOVE ETIKE: POISKUS KARTEZIANSKEGA KOMENTARJA

  Aleš Rojc, 25.3.2015 (33 obiskovalcev)

  Namerno specialistični naslov meri na branje tistega dela Spinozove filozofije, ki potegne posledice njegovega sistema v zavrnitvi Descartesove teorije svobodne volje. Predavatelja ne bo zanimala neposredno velika tema – filozofska opozicija determinizma in svobode –, pač pa poti argumentacije, dokaza in predpostavk, ki Spinozo pripeljejo do nekoliko manj epohalnega sklepa: »Volja in um sta čisto isto«. Ker predavatelj ni nikakršen specialist ali poznavalec Spinozove filozofije, bo tudi zastavek tega predavanja skromen in pravzaprav egoističen, saj je predavanje zastavljeno kot vaja iz argumentacije, kako z upoštevanjem Spinozove kritike, a proti njej, vzdržati kartezijansko stališče, kot ga je ubesedil Sartre: »Človek je bitje, po katerem se resnica pojavi v svetu.«

 • DUH IN REČ

  Jan Simončič, 15.4.2015 (38 obiskovalcev)

  Izhodišče prispevka bo poglavje v Žižkovi Absolute Recoil (2014) z naslovom From Kant to Hegel. Osredotočili se bomo torej na Žižkovo branje heglovske dialektike, s tem pa na ključni moment retroaktivnosti pri (samo-)postajanju (Gewordensein) duha. Zanimalo nas bo, kako Hegel vpiše (kantovski) transcendentalni okvir v reč samo ter kaj ima to skupnega s paradigmo strukturalizma? Zakaj so francoski lingvisti v 19. stoletju formalno prepovedali svojim članom raziskovati izvore jezika? Ali še drugače, zakaj struktura (strukturno) nima izvora? In kako je kljub temu povezana z realnostjo ter obratno – kako realnosti brez strukture ni? Kako in zakaj se skozi njo prebije in zaradi nje izrazi Realno?

 • GLEDALIŠČE IN DRŽAVA: NOMADIZEM IN ANARHOKOMUNIZEM DRAGANA ŽIVADINOVA

  Bojan Anđelković, 29.4.2015 (45 obiskovalcev)

  Poleg tega, da že ob ustanovitvi določi čas svoje samoukinitve in si omeji trajanje na štiri leta, je ena najpomembnejših in hkrati najpresenetljivejših izjav anonimnega gledališkega kolektiva NSK – Gledališča sester Scipion Nasice – vsekakor tista, s katero se to gledališče ogradi od koncepta gledališča kot praznega prostora ter se deklarativno razglasi za državo:

  Gledališče med Gledalcem in Igralcem ne obstaja.
  Gledališče ni prazen prostor.
  Gledališče je Država.

 • AUROVILLE, ANARHISTIČNA SKUPNOST?

  Julija Magajna in Jan Tomažin, 6.5.2015 (36 obiskovalcev)

  Auroville je družbeni, ekonomski, kulturni, ekološki in duhovni eksperiment, katerega začetki segajo v leto 1968. Trenutno v njem sodeluje 2.800 ljudi, ki so prišli iz različnih koncev sveta. Osnovni namen njihovega nehierarhičnega združevanja je v tem, da poskušajo najti ravnovesje med posameznikom, skupnostjo in okoljem. S svojo naravnanostjo in delovanjem želijo preseči kakršnokoli pripadnost, bodisi nacionalno, etnično, versko, statusno, razredno ali spolno. Preko iskanja novih oblik skupnega delovanja spodbujajo kulturno raznolikost, ter omogočajo ekonomsko in politično enakost. Enakosti ne jemljejo za izhodišče, ampak jo razumejo kot posledico. Zagotavljajo jo s tem, da ne priznavajo lastninskih pravic in z možnostjo soodločanja vseh o načinih delovanja v skupnosti.

 • ŽIVLJENJE IN DELO MARIA MARZIDOVŠKA

  Kolektiv, 17.6.2015 (40 obiskovalcev)

  Mario Marzidovšek je bil med leti 1982–1988 ena osrednjih ustvarjalnih, povezovalnih in motivacijskih osebnosti štajerske, slovenske in jugoslovanske alternativne kulture. Bil je vsestranski umetnik, glasbenik, performer, glasbeni producent, založnik, predvsem pa neizčrpno ploden ustvarjalec in aktivist. V omenjenih letih, ki jih je, rojen leta 1961 v Poljčanah, preživel v Slovenski Bistrici, je bil dobesedno neustavljiv.

 • TEORIJA, NASILJE, FASCINACIJA

  Matija Jan, 14.10.2015 (52 obiskovalcev)

  Osnovna linija prispevka, izluščenega po diplomskem delu Teorija, nasilje, fascinacija teče iz vprašanja: »Zakaj teoretska besedila, ki zanikajo možnost moralnih legitimiranj politike, fascinirajo kot fascinirajo nasilna ravnanja?« Z drugimi besedami: Zakaj smo fascinirati, ko nam pisci sorodni Foucaultu z vso možno jasnino in okrutnostjo razodevajo, da smo nič, nepomembni, da med represijo in nasiljem ni ekvivalence, da naš upor v bistvu ni nič bolj nujen kot naša podreditev, da nasilje proti-oblasti v razmerju do nasilja oblasti nima privilegiranega moralnega mesta pod soncem ter, da v zadnji instanci ne bo prav nič zločinskega, če crknemo, bodisi zavoljo bolezni ali tuje 'pomoči'.

 • ART AND (POST)DICRATORSHIP IN THE SOUTHERN CONE

  Francisco Tomsich, 21.10.2015 (23 obiskovalcev)

  The period of military dictatorships in the "Southern Cone" (Argentina-Uruguay-Chile) between 1973 and the end of the eighties supposed a strong and sudden crack in all fields of society, politics, economy and culture that shows until the present day its extroardinary significance. The ways in which artists react and were forced to act in that context, and the works of art produced inmediately before and after the regimes, and the contexts in which artists -writers, visual artists, musicians- worked during this period represent an important and not yet well conceptualized repertory of models of actuation and strategies of representation - from allegorical to literal- of the absolutely necessary, of the must-to-be-said in a context of reppression, militarization and censorship. This lecture will deal with these issues, offering some tools - categories, contexts, forms- and examples -images, names, sounds- to introduce the problem and incite to compare and discuss.

SIMPOZIJI
 • PROSTOR IN LASTNINA

  »Ni v vseh prostorih lastnine. Nima vsakdo v lasti prostora. A vsak prostor je v lasti.«

  Trenutno stanje zapuščenosti ogromnega števila stavb in na drugi strani ogromnega števila posameznikov brez stanovanj in institucij brez prostorov za delovanje nas je spodbudilo k odprtju problematike lastninjenja prostorov. Zato v okviru rojstnodnevnega programa Radia Študent pripravljamo simpozij na temo Prostor in lastnina.

 • DEMOKRACIJA MED POLITIKO IN EKONOMIJO

  Simpozij bo za izhodišče vzel prakso kapitalizma, ki skozi svoj produkcijski način ne ustvarja zgolj vse večjih razlik v ekonomskem smislu, ampak podvaja svojo hegemonijo tudi na raven političnega odločanja.

  Preko različnih aktualnih teorij in praks bomo tako razmišljali o možnih načinih izhoda iz dane situacije. Pri tem nas bo zanimal širok spekter pozicij, ki se gibljejo nekje med idejo radikalne ločenosti ekonomije in politike, ter trditvijo, da demokracija ni mogoča brez demokracije v produkciji.

 • Studio City
 • Radio Študent
 • Dnevnik
 • erasmus international gathering
 • casco – our autonomus life
 • co
 • gledališče Glej
 • idš
 • Filofest (Festival kratkega filma FF)
 • Puntarji
 • Rdeče Zore
 • Fronta brez meja
 • Brcnimo rasizem
 • Permakultura na licu mesta (Urbani permaculture design certificat)
 • Tribuna