Socialni center Rog

10-15

2006

Samoorganiziran prostor, namenjen delovanju samoniklih in neformalnih političnih iniciativ, družbenih gibanj, delovnih skupin in organiziranju različnih javnih dogodkov in prireditev.

 • električna napeljava,
 • lesena tla, pleskanje,
 • polaganje ploščic (kuhinja in sanitarije),
 • ureditev vseh prostorov,
 • ureditev sanitarij (tako notranjih kot zunanjih-javnih),
 • ureditev vhoda,
 • ureditev drugega vhoda,
 • ureditev kanalizacije,
 • ureditev odtokov,
 • peč na drva,
 • delna ureditev klime za prezračevanje prostora,
 • inštalacija prezračevalnika (trenutno ni v rabi),
 • delna ureditev kuhinjskega dela prostora,
 • delna ureditev prostora za ozvočenje in tehniko,
 • delna ureditev prostora za skladiščenje,
 • delna ureditev okolice prostora,
 • zvočna izolacija

Socialni center Rog je primarno namenjen druženju in političnemu organiziranju socialno ogroženih in marginaliziranih družbenih skupin in posameznikov, ki so jim kršene delavske, državljanske in/ali človekove pravice.

Ukvarja se s problematikami družbene neenakosti, socialne izključenosti, ekonomskega izkoriščanja, rasne diskriminacije in ostalih oblik diskriminacij, vezanih na spolno usmerjenost, osebne okoliščine, kulturne značilnosti, itn.

Zaradi neurejenega pravnega statusa in slabega finančnega stanja članov iniciativ, krize politične prezentacije in izključenosti iz sistema socialne države, se je pokazala potreba in želja po neformalni oziroma neformalizirani obliki organizacije in delovanju onkraj institucij, ki naj bi bile pristojne za reševanje prej naštetih problematik. Iniciative delujejo predvsem skozi javno nastopanje, politizacijo prej navedenih problematik v medijih in stroki.

Socialni center Rog je večnamenski prostor, ki je bil skozi svojo zgodovino večinoma uporabljen kot prostor za delo, organizacijo sestankov in skupščin. Poleg tega je prostor organiziral različne prireditve, kot so; okrogle mize, diskusije, posveti, izobraževanja, usposabljanja, predavanja, kulturne dogodke in druženja.

Poleg delovnih, pripravljalnih in organizacijskih sestankov, ki se ves čas odvijajo 1 do 2 krat na teden, smo v Socialnem cenrtu Rog v desetih letih organizirali naslednje dogodke:

 • Predavanja: 15 - 20 v povprečju na leto
 • Javni dogodki (okrogle mize, konference, diskusije): v povprečju 1 x na mesec vseh deset let
 • Kulturni dogodki: v povprečju 1 do 2 krat na mesec vseh deset let
 • Delovni sestanki: 2-3 na teden, vseh deset let
 • Dogodki, ki so namenjeni beguncem in prosilcem za azil: 2-3 tedensko v letu 2015 in 2016
 • Mednarodni dogodki (konference, srečanja, delavnice): 3-5 krat na leto, vseh deset let
 • Izobraževanja, usposabljanja, delavnice: Teoretska predavanja iz področja politične filozofije, institucionalne ureditve EU, evropske migracijske politike. Medijske delavnice organizirane pod okriljem gibanja 15o namenjene medijski samo-prezentaciji in neodvisni medijski produkciji. Pravno svetovanje prosilcem za azil, učenje slovenskega jezika, usposabljanje za medkulturni dialog, … Predavanja, sestanki in dogodki na področju stanovanjske politike MOL, avtonomnih prostorov, samoorganizacije, organiziranje lokalnih skupnosti, o vlogi neodvisne in alternativne kulturne produkcije na območju MOL, povezovanje s samoniklimi prostorami širom Slovenije in Evrope, medsebojno učenje Socialnih centrov iz Italije, Španije in Slovenije
 • Iniciative:
  • Svet za vsakogar,
  • Fronta prekercev,
  • Nevidni delavci sveta,
  • 15o,
  • Protirasistična fronta brez meja,
  • CIIA - Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov,
  • Delovna skupina za azil,Izhod - gibanje za izhod iz totalnih institucij,
  • Vstajniške socialne delavke
 • Povezovanje z institucijami:
  • Fakulteta za družbene vede
  • Fakulteta za socialno delo
  • Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
  • ZRC SAZU
  • Časopis za kritiko znanosti
  • Amnesty international
  • Mirovni Inštitut
  • Slovenska filantropija
  • Zavod Global
  • Kulturno društvo Gmajna
  • Društvo Kralji ulice
  • Društvo Politični laboratorij
  • Študentska gibanja in društva
 • Mednarodno povezovanje/mednarodni dogodki: konference in srečanja z mednarodno/transnacionalno udeležbe
 • Prostor gosti/je gostil tudi številne dogodke organizirane s strani socialno ogroženih in/ali marginaliziranih družbenih skupin:
  • Afriški večeri,
  • Bajram,
  • Izbrisani,
  • azilni dom,
  • migrantski delavci iz samskih domov,
  • samoorganizirano varstvo otrok in druženje staršev
 • Shodi, manifestacije:
  • Akcija v Postojni- desant na ograjo (leto)
  • Protifašistični shod 27.4.2009 (cca 3000 ljudi)
  • Shod nevidnih delavcev sveta (cca 3000 ljudi)
  • Preprečitev evikcije migrantskih delavcev iz nastanitvenih prostorov v Sežani in Ljubljani
  • Preprečitev evikcije družine iz
  • odmevnejši shodi 15o (finance, ACTA, kaj se?)
  • vstaje)
  • Festival brez meja (protirasistični proti-shod), Ljubljana 25.9.2015

Prej našteti shodi in manifestacije

Ljudje kolektiva Socialni Center Rog so gostovali na dogodkih v Tunisu, Genovi, Rimu, Banja Luki, Cazinu, Sarajevu, Berlinu, Barceloni, Madridu, Trstu, Zagrebu, Hamburgu, Bologni, Benetkah, Milanu, Napoliju, Bernu, Parizu, Klužu, Sofiji, Solunu, Frankfurtu, Grazu, Dunaju, Madridu, Beogradi

Delovanje CIIA - Civilne iniciative izbrisanih aktivistov je privedlo do razsodbe evropskega sodišča za človekove pravice v prid izbrisanim državljanom RS in začetek postopka odprave krivic.

Delovanje iniciative IWW - nevidni delavci sveta je privedlo do spremembe zakona o migrantskem delu.

Senzibilizacija javnosti za tematike izbrisanih prebivalcev RS, ekonomskega izkoriščanja migrantskih delavcev v gradbeništvu, prekarnih oblik dela in življenja, problematik evropskega migracijskega režima, t.i. begunske krize in pravic beguncev in migrantov.

Prostor je bil prazen, ni bil vzdrževan in zato prepuščen propadnju. Kot je nam znano, se v prostorih, kjer že 10 let aktivno deluje Socialni center Rog, so nahajli prostore admnistrativno-servisne narave bivše tovarne koles Rog.

Seznam dogodkov Socialnega centra Rog se nahaja na naslednjih spletnih straneh: