MOL eno leto po zasedbi, leta 2007 začne s projektom “Second Chance”- s strani EU sponzoriranim programom za revitalizacijo bivših industrijskih kompleksov. Prvi projekt obsega javno-zasebno partnerstvo za prenovo tovarne v center sodobnih umetnosti, izgradnjo butičnega hotela in nadstandardnih stanovanj. Razmerje med komercialnim in javnim programom je 80:20%. Nekaj časa je bila aktualna ideja, da bi v Rog vmestile tudi 3 umetniške akademije, vendar dekani akademij predlog zavrnejo zaradi nedorečenih razmerij med univerzitetno in ekonomsko sfero, predvsem pa ker svojihh študentvk in študentov - ki v tovarni že ustvarjajo - nočejo metati na cesto. Zaradi recesije MOL več let ne najde zasebnega investitorja, zato projekt leta 2014 zmanjša; odstrani zasebne programe in rekonfigurira program v center za arhitekturo, dizajn in vizualne umetnosti. Poudarek je na zagotovitvi produkcjskih prostorov za t.i. kreativne industrije.

Preberi več

Ob ponovnem zaostrovanju pritiskov s strani Mestne občine Ljubljana se na vas obračamo z javnim pozivom mestni upravi, da privoli v odprt dialog z uporabniki in uporabnicami AT Rog, ki ga že tri leta poskušamo zaman vzpostaviti. Namesto nasilnega obračunavanja ali zaprtih pogajanj si prizadevamo za odprto tribuno o prihodnosti Tovarne Rog v sodelovanju z zainteresirano strokovno javnostjo. Prosimo vas, da s podpisom prispevate k našemu pozivu in pomagate pri iskanju skupne, transparentne in nenasilne rešitve konflikta.

Preberi več

 

Skupnost Avtonomne Tovarne Rog je še vedno na udaru. Po poskusu evikcije Roga poleti 2016, je Mestna občina Ljubljana vložila tožbe proti osmim uporabnikom tovarne, katerih sodni stroški so ocenjeni na 40.000€ do 50.000€ ob zaključku sodb.

Navkljub organizaciji številnih kulturnih, športnih, aktivističnih ter umetniških dogodkov z namenom zbiranja denarja (poleg neštetega rednega programa), smo še vedno daleč od dovoljšnega zbranega denarja za pokritje sodnih stroškov.

Preberi več

"As Ljubljana continues to transform itself, it should be careful not  to become overdetermined, homogeneous, and brittle. The city would be wise to not only  allow places like Rog to exist but to collaborate with them as partners and value them as the  assets they are. Without such initiatives, Ljubljana would be a lesser city."

Preberi več

 In the discussions about sustainable urban development the idea of compact cities is of  major importance: new developments, in order to minimize their land-take, should be placed  within the existing borders of the city and should be directed towards already developed but  under-used areas and empty staying buildings. The URBACT Second Chance network deals with a very important part of this problematic, highlighted in the Baseline Study in the following way. The aim of the network is : (...) the reactivation of larger vacant buildings,  building complexes or areas with many vacant buildings, that have lost their original  purpose, are in decay and constitute in their current state a problem / challenge for the city  and the property owner. At the same time these buildings present a unique opportunity for  the sustainable urban development. As these buildings are vacant, they can provide space  for needed functions and uses, which so far could not “find their place” in the city or in the  neighbourhood ... space for a variety of social, economic, ecological or cultural functions...  the network is about reactivating these buildings and embedding the reactivation in the city /  neighbourhood development context ... to provide space in the buildings for functions and  uses which are needed in the neighbourhood or in the city in general; to support strategic  uses of the premises, which bring the interests of the property owner together with the public  interest (i.e. interest of the community; notion of common goods). (Second Chance Baseline study).  

Preberi več

Bertram Schultze, revitalizator: Izgubili boste veliko denarja. Morda ga tudi zaslužili, a le morda.

Bertram Schultze je družbenik nemškega podjetja MIB AG. To razvojno podjetje je najbolj znano po revitalizaciji starih industrijskih objektov v Leipzigu in Nürnbergu. Schultze obe mesti predstavlja v razvojnem projektu Second Chance, v katerem so poleg obeh nemških mest še Krakov, Benetke in Ljubljana.

Preberi več

Pogovor z urbano sociologinjo Lio Ghilardi o preoblikovanju nekdanjih industrijskih območij in njihovi kulturni revitalizaciji.

Preberi več

   “V vseh skupinah, razen v FS javna uprava, ki se je zaradi pomanjkanja osnovnih, vhodnih  podatkov vzdrţala oblikovanja oz. podajanja mnenja, prevladuje enotno stališče, da je  trenutni koncept strukture, strategije dejavnosti za razvoj CSU Rog nejasen in nedodelan.  /.../ V grobem za vse fokusne skupine velja, da je načrt na trenutni ravni zamišljen preveč  eklektično, z velikim številom in brez jasnih usmeritev oz. s prevelikimi razponi, ekstremi v  določanju funkcij, dejavnosti in storitev, ki naj bi bili zastopani v CSU Rog.” (str. 24)

Preberi več