Turnir v Ljubljani tudi letos bo!

Sicer nekoliko kasneje kot običajno, predvidoma v pričetku poletja. Spremljajte našo stran v prihodnjih tednih!

Obenem pa tudi poziv ostalim krajem, iniciativam in posameznikom k samoorganizaciji svojega turnirja, v svojem kraju.

Javno pismo vodstvu razstave “Afganistan – slovenski pogledi” ter vodstvu Slovenskega etnografskega muzeja
Dne, 25.5.2017 se je na muzejski ploščadi Metelkova zgodila otvoritev razstave “Afganistan – Slovenski pogledi” Slovenskega etnografskega muzeja. V kolikor se je razstava napovedovala kot odstiranje pogledov in prepoznavanje slovensko-afganistanskih kulturnih povezav, je že sam opis razstave zastavil ozko usmerjen pogled Zahoda, ki Afganistan iz zgodnjih 60-ih let opisuje kot »še miroljubno« (SSKJ: miroljúben -bna -o prid. (ú ū) 1. ki ljubi mir, mirno življenje).

V ROGu skušamo graditi avtonomno skupnost, ki ne bi podvajala hierarhij in dominacije, vtkane v družbeno tkivo. Nacionalizem, seksizem, rasizem, homo/lezbo/kvirfobija in druge oblike izključevalnega ali nasilnega vedenja zato v ROGu niso dobrodošle in se jim tudi dejavno upiramo. Znotraj ROGa ni policije ali varnostnih služb, ker želimo, da je varnost, dobro počutje in graditev skupnosti stvar vseh - tistih, ki ROG ustvarjamo vsakodnevno in tistih, ki ga zgolj obiskujejo, zato je pomembno, da ta vodila vzamemo za svoja in jih aktivno udejanjamo kadarkoli smo priča nasilju, nadlegovanju ali drugim oblikam dominacije.

Z akcijo Brcnimo rasizem želijo organizatorji - Mladinski center Zagorje ob Savi in lokalna anarhistična skupina OSA Zasavje - spodbuditi posameznike in društva, da se med seboj povežejo in v njihovem lokalnem okolju skupaj organizirajo nogometni turnir. Organizacija turnirja predstavlja izraz akcije boja proti kakršnimkoli oblikam izključevanja in nestrpnosti do drugačnosti.

Iniciativa, ki ima zametke v letu 2012, je v prvi vrsti preko nogometnega turnirja opozarjal na problematiko rasizma tako lokalno kakor tudi širše, hkrati pa je z vključevanjem različnih skupin, posameznikov in obiskovalcev preko delavnic, okroglih miz in drugih aktivnosti ponudil prostor za premislek in debato o oblikah izključevanja in načinih borbe proti njim.